Menu Close

Category: ความเชื่อ

การเตรียมตัวขึ้นบ้านใหม่

ทั้งปัจจุบันและในอดีตเรามีความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือบ้านนั่นเอง การสร้างบ้านเสร็จก่อนจะเข้าไปอยู่ต้องทำบุญขึ้นบ้านใหม่เป็นความเชื่อมาตั้งแต่ครั้งโบราณว่าจะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข และเป็นการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง ความเชื่อเช่นนี้นั้นตกทอดมาถึงยุคปัจจุบันเช่นกันเพียงแต่พิธีการต่างๆ นั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือตัดทอนลงไปบ้าง วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีพิธีการขึ้นบ้านใหม่ดังนี้ 1.จัดเตรียมข้าวของต่างๆ อันดับแรกก่อนจะทำพิธีกันก็ต้องจัดเตรียมเข้าของ เป็นต้นว่า พระพุทธรูป ดอกไม้ธูปเทียน ไม้มงคลต่างๆ รวมไปถึงพวกผลไม้สำหรับไหว้เจ้าที่เจ้าทาง เช่นกล้วย มะพร้าว สาลี่ ทับทิม ส้ม อาจจะมีขนมไทยที่เป็นที่นิยมจำพวก ทองหยิบ ทองหยอด ทองเอก หรือขนมอื่นๆ ที่มีชื่อเป็นมงคลด้วยก็ได้ ทั้งนี้เพราะเป็นความเชื่อว่าทอง…