Menu Close

Tag: อาหารที่ห้ามกินสำหรับคนไอ

 อาหารที่ห้ามกินสำหรับคนไอ

ไอบ่อย ไม่หายสักที คือ หนึ่งในอาการที่มักมาคู่กันเมื่อเรามีอาการ เป็นหวัด เป็นไข้ น้ำมูกไหล ซึ่งอาการ น้ำมูกไหลลงคอ นี่เอง ที่ทำให้เราไอ เนื่องจาก ร่างกายจะพยายามทำให้ปอด และทางเดินหายใจโล่งขึ้น เพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอม ที่เข้าไปในทางเดินหายใจ ทั้งนี้ อาหารบางอย่าง ก็มีส่วนช่วยทำให้เราไอหนักกว่าเดิมได้ แล้วมีอะไรบ้างนะที่เป็น อาหารที่ห้ามกินสำหรับคนไอมาดูกันเลย อาหารที่มีรสหวานจัด เช่น ของหวาน ขนมหวาน…